019 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 019

  0
  8741

  [999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 019

  第19封信
  亲爱的自己:
  如果你爱上一个男人,那么你不一定要很被动,等待他来找你,机会是要把握的,这句话一样可以用在爱情上,要知道错过了就没有了。

  Dì 19 fēng xìn

  Qīn’ài de zìjǐ:

  Rúguǒ nǐ ài shàng yīgè nánrén, nàme nǐ bù yīdìng yào hěn bèidòng, děngdài tā lái zhǎo nǐ, jīhuì shì yào bǎwò de, zhè jù huà yīyàng kěyǐ yòng zài àiqíng shàng, yào zhīdào cuòguòle jiù méiyǒule.

  Bài dịch của bạn @Khánh Trâm Lê Hoàng

  Nếu như bạn yêu một người, vậy thì đừng quá bị động, đừng trông chờ anh ta chủ động đến tìm bạn, có câu nói này cũng có thể dùng trong tình yêu, phải biết nắm bắt cơ hội, khi bạn biết mình sai thì cơ hội cũng vuột mất rồi.

  Bài dịch của bạn @Diên

  Nếu bạn rơi vào tình yêu với một chàng trai, thì đừng nên quá mức bị động và chờ đợi cậu ấy đến tìm bạn, cần phải biết cách nắm bắt cơ hội, câu nói này cũng có thể được dùng trong tình yêu, phải biết rằng nếu như bỏ lỡ thì cơ hội sẽ vuột mất ngay tức khắc.

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Xem DANH SÁCH 999 BỨC THƯ TẠI ĐÂY CẢ NHÀ NHÉ