011 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 011

  0
  9123

  [999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 011

  第11封信
  亲爱的自己:
  你可以很爱很爱一个男人,但是,要记住他不是你的全部,你要留一部分爱自己,不要被任何人牵着鼻子走。你也不是他的奴仆,没有必要对男人百依百顺,但是你一定要体贴。

  Dì 11 fēng xìn

  Qīn’ài de zìjǐ:

  Nǐ kěyǐ hěn ài hěn ài yīgè nánrén, dànshì, yào jì zhù tā bùshì nǐ de quánbù, nǐ yào liú yībùfèn ài zìjǐ, bùyào bèi rènhé rén qiānzhe bízi zǒu. Nǐ yě bùshì tā de núpú, méiyǒu bìyào duì nánrén bǎi yī bǎi shùn, dànshì nǐ yīdìng yào tǐtiē.

  Bài dịch của bạn @Nguyễn Thị Dung

  Em có thể yêu, rất rất yêu một người đàn ông, nhưng phải nhớ rằng, anh ta không phải là tất cả những gì em có. Em hãy dành lại một phần để yêu lấy chính bản thân mình, không thể để bất kỳ ai dắt mũi được. Em cũng không phải là nô lệ của anh ta, không cần lúc nào cũng răm rắp nghe theo lời anh ta, nhưng em nhất định phải chu đáo quan tâm chăm sóc người ấy.

  Bài dịch của bạn @Phương Phí

  Bạn có thể rất rất yêu một người đàn ông, nhưng, hãy nhớ rằng anh ta không phải là tất cả của bạn, bạn phải để lại một phần yêu bản thân mình, đừng để bất cứ người nào dắt mũi đi. Bạn cũng không phải là nô lệ của anh ta, không cần thiết phải nghe lời người đàn ông, nhưng bạn nhất định phải chu đáo.

  Bài dịch của bạn @Châu Nguyễn Minh

  Bạn có thể rất rất yêu một người đàn ông, nhưng phải nhớ rằng anh ta không phải là tất cả đối với bạn, bạn phải giữ một phần yêu bản thân, không thể để bị bất kì ai dắt mũi. Bạn cũng không phải là nô bộc của anh ấy, không cần phải răm rắp nghe lời anh ta, nhưng bạn nhất định phải quan tâm chăm sóc người ấy.

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Xem DANH SÁCH 999 BỨC THƯ TẠI ĐÂY CẢ NHÀ NHÉ