003 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 003

  0
  6542

  [999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 003

  第3封信
  亲爱的自己:
  爱是因为相互欣赏而开始的,因为心动而相恋,因为互相离不开而结婚。但更重要的一点是需要宽容,因为宽容才有谅解,习惯和适应才会携手一生。

   

  Dì 3 fēng xìn

  Qīn’ài de zìjǐ:

  Ài shì yīnwèi xiānghù xīnshǎng ér kāishǐ de, yīn wéi xīndòng ér xiāng liàn, yīnwèi hùxiāng lì bù kāi ér jiéhūn. Dàn gèng zhòngyào de yīdiǎn shì xūyào kuānróng, yīnwèi kuānróng cái yǒu liàngjiě, xíguàn hé shìyìng cái huì xiéshǒu yīshēng.

  Bài dịch của bạn @Châu Nguyễn Minh

  Yêu là vì thích nhau mà bắt đầu, vì động lòng mà yêu nhau, vì không thể xa nhau mà kết hôn. Nhưng một điều quan trọng là cần sự khoan dung,bởi vì khoan dung mới có tha thứ, quen thuộc và hợp nhau mới có thể nắm tay nhau suốt một đời.

  BÀI DỊCH CỦA BẠN @ĐỨC ANH

  Yêu là bởi vì ngưỡng mộ lẫn nhau mà bắt đầu, bởi vì động lòng mà yêu thương nhau, bời vì không rời xa được nhau mà kết hôn. nhưng quan trọng hơn một chút là cần khoan dung, bởi vì khoan dung mới có tha thứ, tập làm quen và thích nghi mới có thể chung tay cả đời.

  BÀI DỊCH CỦA BẠN @NGỰA HOANG

  Yêu là khi thích lẫn nhau vì thế mà bắt đầu, bởi vì trái tình rung động nên thương yêu.bởi vì không thể thiếu(rời )nhau nên kết hôn.nhưng điểm quan trọng nhất là phải biết khoan dung,bởi vì khuẩn dung mới có thể thông cảm, thói quen và thích ứng để nắm tay nhau một đời

  Tổng hợp Danh sách 999 bức thư viết cho bản thân