[Cuộc thi viết Văn Tháng 12 2016] Bài số 011: Quỳnh Nga Trần – 我所爱的人 – Người Tôi Yêu

  0
  3233

  [Cuộc thi viết Văn Tháng 12 2016] Bài số 011: Quỳnh Nga Trần – 我所爱的人 – Người Tôi Yêu

  Xem chi tiết cuộc thi

  Bài thi tiếng Trung:我所爱的人     

          遇见你是一个偶然的,也就是命中注定。        

          我从来没想过自己有和一个外国男人谈恋爱的一天,竟自那个今日是现实了。当我在灰心时可真亏了他来让我振作回来,帮我好好学习。他对我非常好,时刻都关心我,为了我担心,只要不用上班,他的时间都用在了我,帮我洗头发了再吹干。每次上街的时候都把我的手拉得紧紧的,他让我感到何是爱的幸福。生活中总有很多困难而我们得学会面对,超越一切。 爱情也一样,不管前路有多么艰难我们俩都要用心地一起走下去,相互鼓励,相互包容,一走进步。他说只要我能开心地过得每一天,我快乐就是他最大的快乐。你们看一位那么好那么可爱那么温和的男人,我怎么可能放过了他呢。他与我见过的男生不同,可以说他就是我生活中的最好。虽然如今我们在离别爱,总心心念念,可是他还一直关心我,陪着我说说话每一天,给了我相信,相信他的情感,相信以后会在一起的一天。你也许会觉得这种事有点奇,对吧?我也一样,真像我在梦一场的。我现在正在拥有一种那么美好的爱,对我个人来说这简直是幸福的。更幸福的就是能手拉着手到最后白首同心,永不分离。

           现在是冬天了,不管北方冷森森的吹来,只要回想你的脸当日,我的心里面自然会变得温暖起来。在远的那地方,你记得保重身体,好好照顾自己。我会等待你回来陪我。有朝一天,一定会如此。

   

  Wǒ suǒ ài de rén

  yùjiàn nǐ shì yīgè ǒurán de, yě jiùshì mìngzhòng zhùdìng.

  Wǒ cónglái méi xiǎngguò zìjǐ yǒu hé yīgè wàiguó nánrén tán liàn’ài de yītiān, jìngzì nàgè jīnrì shì xiànshíle. Dāng wǒ zài huīxīn shí kě zhēn kuīle tā lái ràng wǒ zhènzuò huílái, bāng wǒ hǎo hào xuéxí. Tā duì wǒ fēicháng hǎo, shíkè dōu guānxīn wǒ, wèile wǒ dānxīn, zhǐyào bùyòng shàngbān, tā de shíjiān dōu yòng zàile wǒ, bāng wǒ xǐ tóu fǎ le zài chuī gàn. Měi cì shàng jiē de shíhou dōu bǎ wǒ de shǒu lā de jǐn jǐn de, tā ràng wǒ gǎndào hé shì ài de xìngfú. Shēnghuó zhōng zǒng yǒu hěnduō kùnnán ér wǒmen de xuéhuì miàn duì, chāoyuè yīqiè. Àiqíng yě yīyàng, bùguǎn qián lù yǒu duōme jiānnán wǒmen liǎ dōu yào yòngxīn dì yīqǐ zǒu xiàqù, xiānghù gǔlì, xiānghù bāoróng, yī zǒu jìnbù. Tā shuō zhǐyào wǒ néng kāixīn dì guò de měi yītiān, wǒ kuàilè jiùshì tā zuìdà de kuàilè. Nǐmen kàn yī wèi nàme hǎo nàme kě’ài nàme wēnhé de nánrén, wǒ zěnme kěnéng fàngguòle tā ne. Tā yǔ wǒ jiànguò de nánshēng bùtóng, kěyǐ shuō tā jiùshì wǒ shēnghuó zhōng de zuì hǎo. Suīrán rújīn wǒmen zài líbié ài, zǒng xīnxīnniànniàn, kěshì tā huán yīzhí guānxīn wǒ, péizhe wǒ shuō shuōhuà měi yītiān, gěile wǒ xiāngxìn, xiāngxìn tā de qínggǎn, xiāngxìn yǐhòu huì zài yīqǐ de yītiān. Nǐ yěxǔ huì juéde zhè zhǒng shì yǒudiǎn qí, duì ba? Wǒ yě yīyàng, zhēn xiàng wǒ zài mèng yī chǎng de. Wǒ xiànzài zhèngzài yǒngyǒu yī zhǒng nàme měihǎo de ài, duì wǒ gèrén lái shuō zhè jiǎnzhí shì xìngfú de. Gèng xìngfú de jiùshì néngshǒu lā zhuóshǒu dào zuìhòu bái shǒu tóngxīn, yǒng bù fēnlí.

  Xiànzài shì dōngtiānle, bùguǎn běifāng lěngsēnsēn de chuī lái, zhǐyào huíxiǎng nǐ de liǎn dāngrì, wǒ de xīnlǐ miàn zìrán huì biàn de wēnnuǎn qǐlái. Zài yuǎn dì nà dìfāng, nǐ jì dé bǎozhòng shēntǐ, hǎohǎo zhàogù zìjǐ. Wǒ huì děngdài nǐ huílái péi wǒ. Yǒu zhāo yītiān, yīdìng huì rúcǐ.

  Người tôi yêu

       Gặp được anh là một điều ngẫu nhiên, nhưng cũng chính là định mệnh.

        Lâu nay tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại yêu một người nước ngoài cả, vậy mà bây giờ điều đó lại là hiện thực. Lúc mà tôi đang tuyệt vọng, may nhờ có anh khiến tôi phấn chấn trở lại, giúp tôi yên tâm học hành. Anh ấy đối xửa với tôi rất tốt, lúc nào cũng quan tâm, vì tôi mà lo lắng, chỉ cần không phải đi làm, anh ấy đều dành hết thời gian cho tôi, anh ấy giúp tôi gội đầu sấy khô tóc. Mỗi lần ra đường, anh ấy đều sẽ nắm tay tôi thật chặt, để tôi cảm nhận được thế nào là niềm hạnh phúc của tình yêu. Trong cuộc sống luôn luôn có rất nhiều khó khăn mà chúng ta phải học cách đối mặt vượt qua tất cả. Tình yêu cũng như vậy, cho dù con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn đi nữa, hai người chúng tôi vẫn phải cùng nhau bước tiếp, động viên nhau, bao dung lẫn nhau, từng bước tiến bộ. Anh ấy nói chỉ cần tôi có thể sống vui vẻ mỗi ngày, tôi vui vẻ chính là niềm vui lớn nhất của anh ấy. Một người tốt như thế, đáng yêu như thế, dịu dàng ấm áp như thế, tôi làm sao có thể bỏ qua được chứ. Anh ấy khác với những người tôi từng gặp, có thể nói, gặp được anh ấy chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của tôi. Mặc dù hiện tại, chúng tôi đang yêu xa, luôn nhớ nhớ mong mong, nhưng anh ấy vẫn luôn quan tâm tôi, cùng tôi nói chuyện mỗi ngày, cho tôi niềm tin, tin vào tình cảm của anh, tin vào một ngày sẽ được ở bên nhau sau này. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng chuyện này có chút kì lạ chăng? Tôi cũng như vậy đấy, giống như tôi đang mơ.  Tôi lúc này đang có một tình yêu thật đẹp , đối với cá nhân tôi đây quả là điều rất hạnh phúc. Và hạnh phúc hơn nữa chính là có thể nắm tay nhau đến cuối cùng, bên nhau đến già, không bao giờ chia lìa.

     Bây giờ là mùa đông, mặc dù gió Bắc tràn về rét căm căm, chỉ cần nhớ lại khuôn mặt của an hôm đó, trong lòng em tự nhiên trở lên ấm áp. Ở nơi phương xa, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc tốt cho bản thân nhê. Em sẽ đợi anh trở về bên em. Sẽ có một ngày, nhất định như vậy.


  Nhóm biên tập viên

  Bài viết
  Viết bởi
  bài văn tiếng Trung

  Biên tập
  Editing
  up lên website

  Bài dịch
  Dịch thuật
  dịch tiếng Việt