[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 12

0
80
Đánh giá bài viết

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 12

Cách dùng 越来越 trong Tiếng Trung Thương mại

越来越 (yuè lái yuè ) có nghĩa là càng ngày càng, ngày càng.

Ví dụ:

(1) 越来越多的外商对在中国投资具有信心。(yuè lái yuè duō de wài shāng duì zài zhōngguó tóuzī jùyǒu xìnxīn.)

Ngày càng có nhiều doanh nhân nước ngoài có niềm tin vào sự đầu tư ở Trung Quốc.

(2) 在政府的政策鼓励下,私有企业越来越多。(zài zhèngfǔ de zhèngcè gǔlì xià, sīyǒu qǐyè yuè lái yuè duō)

Dưới sự khích lệ chính sách của Chính phủ, ngày càng có nhiều doanh nghiệp tư nhân.

(3) 越来越多的外国资金流入中国。(yuè lái yuè duō de wàiguó zījīn liúrù zhōngguó)

Càng ngày càng có nhiều ngoại tệ chảy vào Trung Quốc.

Nguồn tiengtrungnet.com

Content Protection by DMCA.com