[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề CÁC CÂU GIAO TIẾP NGẮN

1
254
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề CÁC CÂU GIAO TIẾP NGẮN
Trung bình 5 trên tổng số 1 bình chọn

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề CÁC CÂU GIAO TIẾP NGẮN

1. Thôi quên đi – Forget it! 休想! (算了!) (Suànle!)
2. Chúc may mắn – Good luck! 祝好运! (Zhù hǎo yùn!)
3. Tôi từ chối – I decline! 我拒绝! (Wǒ jùjué!)
4. Tôi cam đoan – I promise. 我保证。(Wǒ bǎozhèng.)
5. Chắc chắn rồi – Of course! 当然了! (Dāngránle!)
6. Chậm thôi – Slow down! 慢点! (Màn diǎn!)
7. Bảo trọng – Take care! 保重! (Bǎozhòng!)
8. Đau quá – They hurt. (伤口)疼。((Shāngkǒu) téng.)
9. Thử lại lần nữa – Try again. 再试试。(Zài shì shì.)
10. Coi chừng – Watch out! 当心。(Dāngxīn.)
11. Có việc gì thế – What’s up? 有什么事吗? (Yǒu shé me shì ma?)
12. Cẩn thận – Be careful! 注意! (Zhùyì!)
13. Cạn ly – Bottoms up! 干杯(见底)! (Gānbēi (jiàn dǐ)!)
14. Đừng cử động – Don’t move! 不许动! (Bùxǔ dòng!)
hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-trong-van-phong-trong-tieng-trung-phan-3
15. Đoán xem sao – Guess what? 猜猜看? (Cāi cāi kàn?)
66. Tôi hoài nghi – I doubt it 我怀疑。(wǒ huáiyí.)
17. Tôi cũng nghĩ thế – I think so. 我也这么想。(Wǒ yě zhème xiǎng.)
18. Tôi độc thân – I’m single. 我是单身贵族。(Wǒ shì dānshēn guìzú.)
19. Kiên trì cố gắng lên – Keep it up! 坚持下去! (Jiānchí xiàqù!)
20. Để tôi xem – Let me see.让我想想。(Ràng wǒ xiǎng xiǎng.)
21. Không có gì – Never mind.不要紧。(Bùyàojǐn.)
22. Không vấn đề gì – No problem! 没问题! (Méi wèntí!)
23. Thế đó – That’s all! 就这样! (Jiù zhèyàng!)
24. Hết giờ – Time is up. 时间快到了。(Shíjiān kuài dàole.)
25. Có tin tức gì mới không – What’s new? 有什么新鲜事吗? (Yǒu shé me xīnxiān shì ma?)
26. Tin tôi đi – Count me on 算上我。(suàn shàng wǒ.)
27. Đừng lo lắng – Don’t worry. 别担心。(Bié dānxīn.)
28. Thấy đỡ hơn chưa? – Feel better? 好点了吗? (Hǎo diǎnle ma?)
29. Anh yêu em – I love you! 我爱你! (Wǒ ài nǐ!)
30. Tôi là fan hâm mộ của anh ý – I’m his fan。 我是他的影迷。(Wǒ shì tā de yǐngmí.)
 
Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ
Hoa tay thảo những nét, như phượng múa rồng bay! Các thầy giáo bên Trung Quốc cũng phải trầm trồ!
 
Content Protection by DMCA.com

1 COMMENT