[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĂN UỐNG trong tiếng Trung

0
150
Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĂN UỐNG trong tiếng Trung
这盘才多少钱?zhè pán cái duōshǎo qián?
Bàn thức ăn này bao nhiêu tiền?
请给我账单Qǐng gěi wǒ zhàngdān
Vui lòng đưa cho chúng tôi giấy tiền
一共yīgòng
Tổng cộng…
THANH NGU
我们各付各的账单吧Wǒmen gè fù gè de zhàngdān ba
Chúng ta mỗi người tự trả phần của mình
咱们平摊账单吧zánmen píng tān zhàngdān ba
Chúng ta cùng chia nhau hóa đơn nhé
请给我们菜单看看qǐng gěi wǒmen càidān kàn kàn
Vui lòng đưa chúng tôi lại thực đơn xem xem
账单上没有这个zhàng dān shàng méiyǒu zhège
Trên hóa đơn không có cái này
 
Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ
Hoa tay thảo những nét, như phượng múa rồng bay! Các thầy giáo bên Trung Quốc cũng phải trầm trồ!
 
Content Protection by DMCA.com