Đánh giá bài viết

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml
Nguồn


成长汉语 – Bài 011

妈妈:小明,起床啦?(Māmā: Xiǎomíng, qǐchuáng la)
Mẹ: Tiểu Minh, thức dậy rồi à?
小明:妈,麦克怎么还睡呢!该起床了吧?(Xiǎomíng: Mā, màikè zěnme hái shuì ne! Gāi qǐchuángle ba)
Tiểu Minh: Mẹ, Mike sao vẫn còn ngủ thế! Cũng phải dậy rồi chứ?
妈妈:嘘,你别吵,今天是周末,让他多睡一会儿吧。(Māmā: Xū, nǐ bié chǎo, jīntiān shì zhōumò, ràng tā duō shuì yīhuǐ’er ba)
Mẹ: Xuỵt, con đừng có ồn ào, hôm nay cuối tuần, cho nó ngủ thêm chút nữa đi.
小明:啊?!还睡!您看,都快十点了。(Xiǎomíng: A?! Hái shuì! Nín kàn, dōu kuài shí diǎnle)
Tiểu Minh: A? Còn ngủ! Mẹ xem, đã gần 10 giờ rồi.
妈妈:他还有时差呢,你先吃早饭吧。(Māmā: Tā hái yǒu shíchā ne, nǐ xiān chī zǎofàn ba)
Mẹ: Nó vẫn còn bị lệch múi giờ mà, con ăn sáng trước đi.
小明:好吧。(Xiǎomíng: Hǎo ba)
Tiểu Minh: Dạ.
小明:妈,我下楼打会儿球。(Xiǎomíng: Mā, wǒ xià lóu dǎ huì er qiú)
Tiểu Minh: Mẹ, con xuống dưới chơi bóng chút nha.
妈妈:你去吧,早点儿回来。(Māmā: Nǐ qù ba, zǎodiǎn er huílái)
Mẹ: Con đi đi, nhớ về sớm đó.

Mom: Xiao Ming,you’re up?

Xiao Ming: Mom,how come Mike is still sleeping!He should be up by now?

Mom: Shhh,don’t be so loud,today’s the weekend,let him sleep in a little.

Xiao Ming:What?!Sleep more!Look,it’s nearly ten o’clock.

Mom: He’s got jet lag,you have breakfast first.

Xiao Ming:Alright.

Xiao Ming:Mom,I’m going downstairs to play ball.

Mom: Go ahead,don’t be too long.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án

My Ngọc
Kiều Oanh
Kiều An
Dũng Cá Xinh

Content Protection by DMCA.com