Đánh giá bài viết

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml
Nguồn


成长汉语 – Bài 001

场景(一):超市 人物:小明、收银员 (Chǎngjǐng (yī): Chāoshì rénwù: Xiǎomíng, shōuyín yuán)

——nín hǎo
您 好
——Hello. Xin chào

    nín hǎo
——你  好
——Hi. Xin chào

场景(二):公交车 人物:小明、售票员 (Gōngjiāo chē rénwù: Xiǎomíng, shòupiàoyuán)

   nín hǎo
—— 您好
——Hello. Xin chào

     nín hǎo
—— 你  好
——Hi.

场景(三):公园 人物:小明、邻居爷爷 (Chǎngjǐng (sān): Gōngyuán rénwù: Xiǎomíng, línjū yéyé)

    yé yé  zǎo shàng hǎo
——爷爷,早   上    好。
——Good morning,grandpa. Cháu chào ông (chào buổi sáng)

    xiǎo míng nǐ hǎo
——小   明, 你 好。
——Hello Xiao Ming. Chào Tiểu Minh

场景(四):路上 人物:小明、同学们 (Chǎngjǐng (sì): Lùshàng rénwù: Xiǎomíng, tóngxuémen)

——玲玲、小新,你们好。(Línglíng, xiǎo xīn, nǐmen hǎo.) – Linh Linh, Tiểu Tân, xin chào các bạn!

——小明,你好。(Xiǎomíng, nǐ hǎo.) – Tiểu Minh, chào bạn!

场景(五):小区 人物:小明、邻居好朋友 (Chǎngjǐng (wǔ): Xiǎoqū rénwù: Xiǎomíng, línjū hǎo péngyǒu)

——你好,你好~ (Nǐ hǎo, nǐ hǎo) – Xin chào

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án

My Ngọc
Kiều Oanh
Kiều An
Dũng Cá Xinh

Content Protection by DMCA.com