Flash: Học và tập đếm chữ số trong tiếng Trung từ 01 – 10

0
67
Đánh giá bài viết


Xem Flash


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/one.swf’ width=’530′ height=’500′]

 

 

 

Content Protection by DMCA.com