Đánh giá bài viết


 


Lời tiếng Trung

雨停了
你走了
哭过了
泪乾了
我已经
心碎了

在夜里
回忆着
那欢笑
和快乐
全被你
带走了

孤单的时候
你是否也会想起我
伤心的时候
还有我在为你守候

goodbye my love 我写的歌
你是否全部都记得
goodbye my love 你的选择
我会默默的祝福你快乐
goodbye my love 我写的歌
从爱情之中慢慢的褪色
goodbye my love 你的选择
已经放弃了你给我的规则

 


Lời Pinyin

Yǔ tíng le
Nǐ zǒu liǎo
Kū guò le
Lèi gàn le
Wǒ yǐjīng
Xīn suì le

Zài yèlǐ
Huíyì zhe
Nà huānxiào
Hé kuàilè
Quán bèi nǐ
Dài zǒu liǎo

Gūdān de shíhou
Nǐ shìfǒu yě huì xiǎngqǐ wǒ
Shāngxīn de shíhou
Hái yǒu wǒ zài wèi nǐ shǒuhòu

Goodbye my love wǒ xiě de gē
Nǐ shìfǒu quánbù dōu jìde
Goodbye my love nǐ de xuǎnzé
Wǒ huì mòmò de zhùfú nǐ kuàilè
Goodbye my love wǒ xiě de gē
Cóng àiqíng zhī zhōng màn man de tuìshǎi
Goodbye my love nǐ de xuǎnzé
Yǐjīng fàngqì le nǐ gěi wǒ de guīzé

 


Lời tiếng Việt

Đang biên tập

 


Danh sách ngẫu nhiên thành viên Kenh7.vn Group

 • Tất cả
 • Bảo lưu
 • Biên tập
 • Coding
 • Đang dừng học
 • Dịch thuật
 • Đồ chơi trẻ con
 • Đồ khác
 • Đồ nam
 • Đồ nữ
 • Dự án 1 vạn thành ngữ
 • Dự án Growing Up With Chinese
 • Hardsub
 • Giáo viên Kenh7.vn
 • Học viên lớp A19
 • Học viên lớp A30
 • Học viên lớp A33
 • Học viên trung tâm Kenh7.vn
 • Nghe gõ lại
 • Taobao.com
 • Tàu Nhanh
 • Thiết kế
 • Tmall.com
 • Tổng hợp
 • Webmaster


Content Protection by DMCA.com