Chinese Writing Master 4.0 (Teacher’s Edition) Full – Hướng dẫn viết chữ Hán

  0
  3776

  Phần mềm dạy viết chữ Hán Chinese Writing Master 4.0

  Chinese Writing Master 4.0 (Teacher’s Edition) Chinese Writing Master 4.0 có 2 phiên bản là Standard Edition và Teacher’s Edition, bản Teacher’s Edition có thêm 2 chức năng là Trong quá trình học chữ Hán, vấn đề mệt mỏi nhất có lẽ là viết chữ, nhiều chữ Hán có tới trên 20 nét! Chinese Writing Master 4.0 sẽ chỉ cho bạn cách viết của tất cả các chữ Hán phổ thông, từng nét từng nét một như có người cầm tay dạy viết.

  Chinese Writing Master 4.0 có 2 phiên bản là Standard Edition và Teacher’s Edition, bản Teacher’s Edition có thêm 2 chức năng là save file hướng dẫn cách viết dưới dạng ảnh tĩnh JPG hoặc ảnh động GIF.

  Download bản Full, chạy không cần cr*k, không cần cài đặt, không cần reset giờ hệ thống sau khi hết trial.

  [wpdm_package id=’19070′]

  Nếu bạn có nhu cầu sử dụng chữ Phồn thể thay vì Giản thể thì có thể vào chức năng View -> Font Library -> chọn Traditional Chinese Font. Nếu thiếu font thì bạn có thể sử dụng font NÀY, nét chữ mềm khá đẹp

  [wpdm_package id=’19068′]