[mp3, Videoclip]童话 – Tong Hua – Đồng thoại – Guang Liang / Michael Wong / 光良

Tong Hua-Một chuyện tình thật đẹp, nơi chàng trai dùng những giai điệu dương cầm, gửi gắm, hòa quện tình cảm của mình dành cho người mình thương yêu nhất, cùng viết nên một giai thoại đẹp về tình yêu đôi lứa, nguyện ở bên nhau vĩnh hằng

Lời bài hát:

wàng le yŏu duō jiŭ      
     
               
zài méi tīng dào      
     
               
duì shuō zuì ài de
               
xiăng le hĕn jiŭ      
     
               
kāi shĭ huāng le      
     
               
shì shì yòu      
     
               
zuò cuò le shén me      
     
               
             
               
zhāo duì shuō    
   
               
tóng huà dōu shì piàn rén de
               
néng        
       
               
shì     nĭ de wáng        
     
               
huì dŏng    
   
               
cōng shuō ài hòu  
 
               
de tiān kōng        
       
               
xīng xing dōu liàng le      
     
               
               
               
               
yuàn biàn chéng        
       
               
tóng huà          
         
               
ài de ge tiān shĭ  
使  
               
zhāng kāi shuāng shŏu        
       
               
biàn chéng chì băng shŏu  
 
               
yāo xiāng xìn        
       
               
xiāng xìn men huì xiàng tóng huà
               
shì          
         
               
xìng kuài shì jié

 

Lời dịch tiếng Việt:

Không nhớ đã bao lâu rồi
không còn nghe em nói về những câu truyện mà em thích nhất
Anh nghĩ đi nghĩ lại, và bắt đầu lo lắng
Phải chăng anh đã làm sai chuyện gì rồi!
Em khóc và bảo anh rằng:
những điều trong truyện cổ tích đều là dối người cả, anh không thể là chàng hoàng tử của em được.
Nhưng có lẽ em không hiểu, từ khi em nói yêu anh
Ngôi sao trong bầu trời của anh như sáng hẳn ra
Anh nguyện trở thành vị thiên sứ mà em yêu thích trong câu truyện cổ tích.
Dang rộng tay để trở thành đôi cánh che chở em.
Em hãy tin, hãy tin rằng đôi ta sẽ giống như trong truyện cổ tích
Hạnh Phúc và niềm vui sẽ là kết thúc của câu truyện.